ข้อความจาก เจ้าของโปรเจค
โปรเจคนี้เป็นโปรเจคที่สนองความอยากเปิดของผม และไม่ขอรับการบริจาค
ใดๆ ไม่สนใจเรื่องเศษฐกิจภายในเซิฟเวอร์ เปิดเพื่อความสุขและความสนุกของตนเองและคนในเซิฟเวอร์เท่านั้น
** แพทจะเรื่อยๆ เพราะทำเซิฟเวอร์เพียงคนเดียว
  • เปิดทดสอบ Close Beta วันที่ 17/12/2021 เวลา 18:00 น.
  • เปิดจริง Open Beta วันที่ 20/12/2021 เวลา 18:00 น. (สร้างตัว) / เปิดวาร์ป 19:00 น.
  • เปิดขุด วันที่ 10/12/2021 (เซิฟเวอร์ไม่มีโดเนท) อยากได้ของ Cash ขุดลูกเดียว
  • เซิฟเวอร์จำกัดจำนวนจอ 1 เครื่อง/ 1 จอ เท่านั้น
  • กิจกรรมขุด x2 เริ่ม 10 - 24/12/2021 หลังจากนั้น x1 ตามปกติ