อัตราการคูณ
Exp Base Rate : x3
Job Base Rate : x3
Etc Rate : x1
Usable Item : x1
Equipment Rate : x2
Card Rate : x2
Boss Card Rate : 0.01
Boss Equipment Rate : x1

รายละเอียด GuildWar
War of Emperium : ปกติ ทุกวันพุธ
และ อาทิตย์ เวลา 21.00-22.00
Guild War Tournament : รอประกาศ
เวลา รอประกาศ
จำนวนสมาชิกที่รับได้ : 36 คน
ไม่สามารถพันธมิตได้